Od początku mojej parlamentarnej działalności staram się dbać zwłaszcza o godziwe warunki pracy dla naszych rolników i rozwój tej branży kluczowej dla nas wszystkich.

Parlament
Europejski

Od początku mojej parlamentarnej działalności staram się dbać zwłaszcza o godziwe warunki pracy dla naszych rolników i rozwój tej branży kluczowej dla nas wszystkich.

W maju 2019 roku wyborcy Mazowsza zaufali mi i wybrali jako swojego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. To moja trzecia kadencja poselska. Mandat posła do Parlamentu Europejskiego sprawuję nieprzerwanie od 2009 roku.

W Parlamencie Europejskim koncentruję się przede wszystkim na pracy w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czyli tzw. AGRI.

Grupa EPL w Parlamencie Europejskim

Razem z polskimi posłami z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim jesteśmy członkami grupy EPL (Europejskiej Partii Ludowej), czyli chrześcijańskich demokratów, największej grupy politycznej w Parlamencie, reprezentującej poglądy centroprawicowe.

Społeczna
i polityczna działalność

Moja społeczna i polityczna działalność rozpoczęła się podczas studiów. W 1981 roku wstąpiłem do Związku Młodzieży Wiejskiej, następnie w 1989 roku do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rok później, w pierwszych od czterdziestu lat wyborach samorządowych, zostałem wójtem mojej rodzinnej Somianki. Miałem wtedy 28 lat, co w tamtym czasie oznaczało, że byłem jednym z najmłodszych wójtów w Polsce. Kilka lat zarządzania gminą przyniosło mi ogromne doświadczenie, ale też dało dużo satysfakcji. Zaowocowało także przyznanym mi przez mieszkańców tytułem Honorowego Wójta Gminy Somianka, którym cieszę się do dziś.

Mandat posła
na Sejm RP

W 1993 roku, wraz ze zdobyciem mandatu posła na Sejm RP z okręgu siedlecko-ostrołęckiego, rozpoczął się nowy rozdział w moim życiu i politycznej działalności. Wyborcy odnawiali mój mandat zaufania kilkukrotnie, wybierając mnie nieprzerwanie na posła kolejnych kadencji Sejmu (w latach 1993-2009). W tym czasie dwukrotnie pełniłem zaszczytną funkcję wicemarszałka Sejmu. Pracowałem także jako współprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej.

Wicepremier
i minister rolnictwa

W 1997 roku wszedłem w skład rządu Włodzimierza Cimoszewicza jako wicepremier i minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Pełniłem także funkcję przewodniczącego Komitetu Rozwoju Regionalnego Rady Ministrów. W latach 2001-2003 ponownie sprawowałem urząd wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Był to przełomowy czas dla Polski. Negocjowano wówczas warunki przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Z racji sprawowanej funkcji stałem się odpowiedzialny za warunki, na jakich do Wspólnoty dołączy polskie rolnictwo, czyli branża, do której cała Europa przywiązuje ogromną wagę (budżet na rolnictwo od wielu lat stanowi niemalże połowę wydatków UE).

Choć łatwo nie było, udało się wówczas podwoić poziom proponowanych przez Komisję Europejską dopłat bezpośrednich dla polskich rolników, ochronić naszą ziemię przed niekontrolowanym wykupem, przeforsować propozycję uproszczonego systemu dopłat, bez której połowa polskich rolników nie mogłaby liczyć na jakiekolwiek dofinansowanie, czy podwoić tzw. kwotę mleczną o niebagatelne 1,5 mln ton.
Więcej o negocjacjach, a zwłaszcza ich kluczowym momencie, czyli rozmowach w Kopenhadze w grudniu 2002 roku i ich rezultatach przeczytać można w tej publikacji -> KLIKNIJ).

Prezes Polskiego
Stronnictwa
Ludowego

Jestem ludowcem z dziada pradziada.

W latach 1997-2004 miałem zaszczyt sprawować funkcję prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dwukrotnie (w roku 2000 i 2005) byłem kandydatem Ludowców na urząd prezydenta RP. Od roku 2008 jestem przewodniczącym Rady Naczelnej PSL.

Więcej o idei przyświecającej ludowcom i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu dowiedzieć się można na stronie internetowej PSL