W sprawie WPR - debata w Strasburgu

23 listopada 2021

23 listopada br. Parlament Europejski debatował i głosował nad ostatecznym kształtem reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2022 roku. Głosowany tekst to wynik porozumienia z czerwca 2021 roku pomiędzy negocjatorami z Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.

Poniżej wystąpienie posła Jarosława Kalinowskiego na temat głosowanego dokumentu podczas sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu,

nowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej to większe zaangażowanie rolnictwa na rzecz środowiska. Równolegle do tych zmian wdrażane będą, moim zdaniem zbyt ambitne, cele związane z Zielonym Ładem - na co wskazuje analiza wpływu skrywana niestety przez Komisję Europejską. Trzeba też dziś bardzo mocno zaznaczyć, że państwa członkowskie otrzymują o wiele większe kompetencje i odpowiedzialność za wdrażanie i osiąganie celów Wspólnej Polityki Rolnej. I tu zwracam się do Komisji Europejskiej o to, żeby bardzo uważnie przyglądała się krajowym projektom planów strategicznych wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej. Znam kolejną wersję projektu przygotowywanego przez polski rząd i tu, niestety, powołując się też na ekspertów, muszę stwierdzić, że łamie ten projekt artykuł 4 Rozporządzenia o Planach Strategicznych. Tak naprawdę ten projekt kpi z prawdziwych, aktywnych polskich rolników, którzy na połowę użytkowanej ziemi nie będą mogli uzyskać ani jednego euro wsparcia dopłat bezpośrednich. Zero. Jeszcze gorzej - nie będą mogli realizować na tych gruntach programów rolno-środowiskowych w II filarze, nie będą mogli realizować ekoschematów w I filarze. Nie zwracam się w tej sprawie do komisarza Wojciechowskiego, bo niestety prawdziwi, aktywni, polscy rolnicy na jego pomoc w tej sprawie liczyć nie mogą. Ale Komisja Europejska jako całość musi być świadoma, że jeżeli będzie akceptować tego typu projekty planów strategicznych, które jawnie łamią postanowienia rozporządzeń, które za chwilę przyjmiemy, to w przypadku Polski będzie Komisja brała współodpowiedzialność za patologiczną sytuację związaną z nieformalnymi dzierżawami. Stracą prawdziwi rolnicy, bo nie będą mogli odzyskiwać premii za działania środowiskowe, stracą też właściciele gruntów, bo będą mieli mniejsze dopłaty. Środowisko nie zyska.

Dziękuję bardzo.