Zanieczyszczone powietrze zabija

8 kwietnia 2021

Polskie miasta pozostają liderami niechlubnych rankingów z najbardziej rakotwórczym powietrzem w Europie. Oddychamy trucizną, która przyczynia się do przedwczesnej śmierci prawie 50 000 Polaków rocznie.

Nawet najmniejszy krok, by to zmienić, jest ważny. Takim krokiem jest przyjęta przez Parlament Europejski dyrektywa w sprawie jakości powietrza, w której, między innymi, stawiamy sobie za cel dostosowanie unijnych standardów jakości powietrza do kryteriów WHO.

Z przyjęciem rezolucji głosowało 425 europosłów, w tym poseł Jarosław Kalinowski.

Z dokumentem można zapoznać się tutaj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0107_PL.html