Polska Wieś XXI - konferencja

4 maja 2022

W dniach 27-28 kwietnia 2022 roku w Centrum Praskim Koneser w Warszawie odbył się Kongres Polska Wieś – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

To unikatowe przedsięwzięcie podjęte przez piętnastu byłych ministrów rolnictwa pochodzących z bardzo różnych opcji politycznych, którzy widzą potrzebę wyłączenia rolnictwa z bieżącej walki politycznej oraz skupienia się na rozwiązaniu problemów, z jakimi zmagają się polscy producenci rolni.

W dziewięciu panelach tematycznych dyskutowali eksperci, politycy, naukowcy i praktycy. Poruszano tematy ważne dla rozwoju rolnictwa w Polsce i szukano rozwiązań palących rolnictwo problemów. Paneliści rozmawiali o potencjale tkwiącym w energii odnawialnej, o glebie i wodzie jako determinantach dla produkcji żywności, o rolnictwie przyszłości i zdrowiu na wsi. Wiele miejsca poświęcono bezpieczeństwu żywnościowemu, którego zapewnienie - w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę - staje się równie ważną kwestią jak bezpieczeństwo energetyczne, klimatyczne czy obronność.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski był gościem panelu nt. opłacalności w rolnictwie, ochrony konsumenta i inflacji.

-Skutki napaści Rosji na Ukrainę dla globalnego rolnictwa, w tym dla europejskiego i polskiego będą bardzo negatywne – to za mało powiedziane. W wielu obszarach będą to skutki katastrofalne. Oczywiście na wszystkich poziomach musimy robić wszystko, co możliwe, wykorzystywać wszystkie instrumenty,  jakie mamy w rękach, żeby te negatywne skutki łagodzić – rozpoczął swoje wystąpienie poseł Kalinowski.

- Nowe zasady WPR to większe zaangażowanie w ochronę środowiska i z tym musimy uważać. Nie można obecnie wdrażać zasad, które grożą obniżeniem produkcji żywności w Europie.

W kontekście opłacalności w rolnictwie poseł Jarosław Kalinowski poruszył kwestię tzw. „aktywnego rolnika”:

- Musimy wreszcie upodmiotowić prawdziwych rolników. Nie ma ich w Polsce 1 mln 300 tys., jak mówią oficjalne dane, ale mniej niż 400 tys. Gdy rolnicy zostaną upodmiotowieni, zwiększy się wsparcie dla nich. Potrzebna jest ustawa o dzierżawie, potrzebna jest definicja aktywnego rolnika, potrzebne jest też pozostawienie w KRUSie tych, którzy są tam ubezpieczeni, żeby uspokoić właścicieli ziemi i uniknąć rewolucji. Jeżeli to zrobimy, wykorzystamy potencjał, jaki daje nam Bruksela w ramach WPR i wsparcie krajowe - tu na razie mamy do czynienia z wielką fikcją.